Reguleringsplan for Spillum strand idrettspark - melding om vedtak

Detaljreguleringsplan for Spillum strand idrettspark ble vedtatt i kommunestyret 22.06.2023.

Plankart over Spillums strand idrettspark med farger etter ulike reguleringsformål - Klikk for stort bilde

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å sikre idretts- og friluftsområdet.  Planen vil gjøre det mulig for etablering av lekeapparat, klatrevegg, gapahuk og benker innenfor formål kombinerte grønnstrukturformål (KG). Samtidig sikres friområdene for inngrep. Næringsarealene i område vil også utvides noe.  

Vedtaksdokumenter

Andre dokumenter i saken

Se alle dokumenter i saken i vår innsynsportal