Varsel om oppstart - Gang- og sykkelveg fv.17 Bangsund-Klingakorsen i Namsos kommune

Nå kan du komme med innspill til ny gang- og sykkelveg lang FV17 mellom Bangsund og Klingakorsen. Fristen er utsatt til 01.07.2023. 

Formål med planen

Hensikten med planarbeidet er å sette av areal til gang-/sykkelveg langs fv.17 - Klingavegen mellom Bangsund og Klingakorsen. Strekningen er ca. 4,5 km. Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune.

Planområdet omfatter dagens fylkesveg og tilgrensende eiendommer langs strekningen. Det skal gjennom planarbeidet vurderes hvilken side av vegen gang- og sykkelvegen skal ligge. Planområdet omfatter derfor areal på begge sider av fylkesvegen.

Kartutsnitt med inntegnet forslag for Gang- og sykkelvei trase mellom Bangsund sentrum og Klingakorsen  - Klikk for stort bildeBangsund - Klingakorsen

Dokumenter i saken

Referat oppstartsmøte 28.02.2023 (PDF, 119 kB)
Varsel om oppstart (PDF, 2 MB) 

Si din mening

Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved Bernt Arne Helberg, epost: berhel@trondelagfylke.no

Frist for tilbakemelding 

Frist for tilbakemelding er utsatt til 01.07.2023 grunnet utvidelse av planområde.