Namsos kommune

2 . gangs høring av reguleringsplan for Namsos sentrum, sjøfronten og østre byområde

2 . gangs høring av reguleringsplan for Namsos sentrum, sjøfronten og østre byområde

Etter offentlig ettersyn er det gjort noen endringer i plandokumentene til reguleringsplan for Namsos sentrum, Sjøfronten og Østre byområde. Endringene er et resultat av innspill og merknader som er mottatt i prosessen.

Dokumenter i 2. gangs høring


Reguleringsplan - Namsos sentrum (1. høring)
 

Endringer er beskrevet i eget kartvedlegg "Endringer plankart" og endringer i planbeskrivelse og bestemmelser står med rød skrift. Det er bare endringer i plankart og bestemmelser det ønskes tilbakemeldinger på.

Send inn innspill

  • Frist for tilbakemelding er 14.09.21. (*høringsfrist 6 uker + 4 uker for sommerferie).
  • Høringsperioden er avsluttet og du kan dessverre ikke sende inn innspill.