Namsos kommune

Namsos sentrum

Namsos sentrum

Åpning mot sjøen, utvidelse av kvadraturen, parkanlegg, promenade, bystrand, gjestehavn, gang- og sykkelveger, nytt kjøremønster og åpning mot øst og vest. Namsos kommune har forslaget til byplan klar, og ønsker å høre din mening.

2. gangs høring - sentrumsplanen

 

Namsos sentrum - presentasjon kommunestyret (PDF, 12 MB)


 

Namsos kommunestyre vedtok 10. september 2020 å legge forslag til områderegulering av Namsos sentrum datert 22.05.2020 ut til høring med svarfrist 29. oktober 2020.

Høringsperioden er avsluttet, og det er dermed ikke mulig å gi en uttalelse i denne saken.

 

Lovverk:

Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos