Reguleringsplan - Namsos sentrum

Namsos kommune er i prosess med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Namsos sentrum. Kom gjerne med innspill til planen.

Planarbeidet har som mål at det blir utarbeidet en framtidsrettet og omforent reguleringsplan som skal legge vekt på en optimal arealutnyttelse av Namsos sentrum, sjøfronten og Østre byområde.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om planarbeidet. 

Forslag til ny områderegulering av Namsos sentrum ligger nå ute til offentlig ettersyn - Les dokumenter i saken og gi ditt innspill.

Reguleringsplan Namsos sentrum, planprogram (PDF, 3 MB)

 
 

 

 

Artikkelliste