Melding om vedtak - Vedtatt områderegulering for Bangsund

Kommunestyre vedtok i møte den 25.05.2023 områderegulering på Bangsund. 

Flyfoto bilde av Bangsund. Fra kysten og inn mot land.  - Klikk for stort bilde

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ønsket og god arealutnyttelse av sentrumsområdene i Bangsund. Områdeplanen skal følge opp vedtatt stedsutviklingsplan for Bangsund.

Områdeplan Bangsund har vært gjennom flere høringsrunder med betydelige innsigelser, som nå er løst opp i. Dessverre er planforslaget som blir lagt frem bearbeidet kraftig sammenlignet med resultatene fra stedsutviklingsprosessen. Dette er for å løse innsigelsene fra sektormyndigheter fylkeskommune.

Vedtaksdokumenter

Melding om vedtak (PDF, 88 kB)
Saksfremlegg med vedtak (PDF, 335 kB) 
Reguleringsplankart for Bangsund, vedtatt 25.05.2023 (PDF, 12 MB)
Reguleringsbestemmelser for Bangsund, vedtatt 25.05.2023 (PDF, 12 MB)

Andre dokumenter i saken

Se alle dokumenter i saken i vår innsynsportal her