Namsos kommune

Aktuelt

Midt-Norsk Havbruk AS søker om tillatelse til arealendring på lokaliteten 12660 Kipholmen. Du kan komme med innspill innen 07.06.21.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune.

Namsos kommune lanserer ny planportal. 

Ny kystsoneplan fra Ørland i sør til Leka i nord kommer på høring.

Vi vil gjerne høre din mening i utvikling av kommunen, både byen Namsos og de flotte grendene rundt i kommunen.