Namsos kommune

Aktuelt

Mennesker samlet på folkemøte.

Befolkningsvekst, turstier og trafikksikkerhet. Mange ulike tema var oppe på de to første folkemøtene av flere som skal holdes rundt om i Namsos kommune. På folkemøtene kan innbyggerne komme med innspill til nye planer for areal, kultur og oppvekstmiljø. Først ute var Salsnes og Otterøya.

Kart over Namsos kommune med kommunegrenser.

Namsos kommune planlegger framtidas arealbruk og ønsker innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre interesserte. 

Kartutsnitt fra Jøa som viser Sandvikvegen

I forbindelse med vedtatt reguleringsplan over Sandvika hytteområde på Jøa, har Namsos kommunes adressemyndighet besluttet å tildele ny vegadresse for området.

Plankart Spillumsåsen boligområde

12.10.2022 mottok Namsos kommune søknad om endring av reguleringsplan «Spillumsåsen Boligområde» etter plan- og bygningsloven §12-14.

Kart over Olavika hytteområde på Jøa

Namsos kommunestyre har vedtatt nye veiadresser i Olavika hytteområde.

Kartutsnitt med reguleringsformål over Sandvika

Reguleringsplan for Sandvika ligger til høring etter 1.gangs behandling i perioden 15.09.2022 - 11.11.2022. Gi dine innspill her!

Kartutsnitt som viser reguleringsformål over Brakstad hamn

Reguleringsplan for Brakstad hamn ligger til høring etter 1.gangs behandling i perioden 15.09.2022 - 11.11.2022. Gi dine innspill her!

Den 15.12.2022 ble reguleringsplanen Høknes aktivitetsområde vedtatt i kommunestyre.

Rødt omriss av reguleringsplan Spillum strand idrettspark over gråtonet kartbildet over spillumstranda

Gi dine innspill til varsel om oppstart av ny reguleringsplan "Spillum strand idrettspark". Frist for innspill er satt til 4. november 2022. 

Skisse som viser Namsos sykehus med ny helikopterlandingsplass på høyre side

Nå kan du sende inn ditt innspill til ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos!