Melding om vedtak - Vedtatt endring av reguleringsplan Trettvikberga steintak

Utvalg for plan har i møte den 02.02.2022 vedtatt endring av reguleringsplan Trettvikberga steintak

 

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsarbeidet var å utvide planområdet for å få tilstrekkelig plass til knuseverk, sorteringsanlegg og mellomlagring av ferdige produkter.

Vedtaksdokumenter

Melding om vedtak datert 02022022 (PDF, 564 kB)
Reguleringsplan vedtatt 02022022 (PDF, 3 MB)
Reguleringsbestemmelser vedtatt 02022022 (PDF, 47 kB)