Melding om vedtak - Planprogram Namsos avfallsanlegg

Utvalg for plan vedtok i møte den 19.05.2021 å fastsette forslag til planprogram for regulering av Namsos avfallsanlegg. 

  
Vedtak

Utvalg for plan fattet følgende vedtak i møte den 19.05.2021:

Utvalg for plan fastsetter forslag til planprogram, datert 06.01.2021, sist revidert 05.03.2021, for Namsos avfallsanlegg.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt avfallsanlegg på Spillum for mottak og omlasting av avfall. Anlegget skal blant annet bestå av en omlastningshall, gjenvinningsstasjon, verkstedhall, vaskehall og administrasjonsbygg. 

Vedtaksdokumenter:

Planprogram_Fastsatt_190521_Namsos avfallsanlegg (PDF, 3 MB)
Melding om vedtak 190521 (PDF, 3 MB)

Lovverk:

Plan- og bygningsloven §12-9

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos