Beredskap - akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle til  110-sentralen. Dette gjelder også hvis utslippet er på privat område. 

Varsling om akutt forurensning 

Varsling om akutt forurensning utføres ved å ringe nødnummeret 110. 

Om tjenesten

Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.  

Namdal IUA består av 10 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik og Nærøysund. 

Namsos kommune er vertskommune for Namdal IUA 

Ressurser 

Namdal IUA disponerer oljevernmateriell som er beregnet for akutt forurensning på sjø/vann samt på land. Materiellet er strategisk plassert rundt i regionen på forskjellige utstyrsdepot. 

Lover og forskrifter

Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) 

Kontakt

Midt-Norge 110-sentral
Telefon 110
Mobil 73 95 64 80

Ved brann, ulykke og akutte hendelser - ring 1-1-0

Namdal IUA - Vakthavende Innsatsleder
Mobil 94 83 28 22

Kontaktpersoner: 
Håvard Sæther, leder Namdal IUA 

Svein Åge Finseth, avdelingsleder Namdal IUA  

Sentralbord: 74 21 71 00 

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse

Jorunn Ekkers vei 6, 
Namsos