Salg av næringsareal i Holmenvegen, Spillum

Namsos kommune selger ca 6,7 daa næringsareal på Spillum, Holmenvegen.

Saksopplysninger

På grunn av stort behov for næringsareal i Namsos kommune, ble det i 2022 startet en prosess med omregulering av Spillum strand idrettspark. Området dekker tidligere sirkustomta og idrettsanlegget til Spillum IL, samt elvebredden langs Namsen i samme området. Ny reguleringsplan ble godkjent 22.06.2023. Den nye planen frigjorde et areal til næringsformål (forretning/kontor/industri) på ca. 6 700 m2. Arealet ligger mellom Holmenvegen Eiendom AS og turstien som går langs friområdet mellom bruene på Spillum.

Bildet viser hvor tomten ligger mellm Holmenvegen Eiendom AS og turstien som går langs friområdet  - Klikk for stort bilde

Dokumenter i saken

Kontakt

May-Britt Løkkemo
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 95 07 66 97