Tilbygg og påbygg - Namsos kommune

Namsos kommune

Tilbygg og påbygg

Tilbygg og påbygg

1. Påbygg

 • Utvidelse av bygningen oppover
 • Ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon.
 • En ekstra etasje er et typisk påbygg.

2. Tilbygg

 • Utvidelse av bygningen bortover
 • Utvidelse av en bygnings grunnflate.

3. Kjeller

 • Utvidelse av bygningen nedover

Illustrasjon av påbygg og tilbygg. - Klikk for stort bilde 

 

 

 

Tilbygg
 

Ikke søknadspliktig:

 • tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter og uten rom for varig opphold eller beboelse. 
 • det er innenfor tillatt utnyttelse av tomten.
 • tilbygget er minimum 4,0 meter fra nabogrensen.
 • tilbygget ikke er i konflikt med offentlig vann- og avløpsledninger.
 • tilbygget ikke er i konflikt med regulert byggegrenser, vegloven, jernbaneloven eller hundremetersbeltet langs sjø og vassdrag

Du kan søke selv dersom

 • tilbygget er mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)

Slik søker du selv

Søk med hjelp av fagfolk dersom

 • du skal sette opp et tilbygg over 50 kvadratmeter.

Påbygg
 

Påbygg er et søknadspliktig tiltak der en ny bygningsdel plasseres oppå eksisterende konstruksjon. 

Eksempel på påbygg er 

 • takark
 • takopplett
 • takterrasse
 • karnapp
 • bygging av ekstra etasje, osv. 

Et påbygg vil ikke føre til endring av bygningens bebygde areal (BYA), men endring av bruksareal (BRA).

Da et påbygg belaster eksisterende konstruksjon må søknad, prosjektering, utførelse og eventuelt kontroll av tiltak forestås av foretak med ansvarsrett.

Mer informasjon finner du på vår temaside: Hvordan lage en byggesøknad.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30