Terrasse, veranda, balkong - Namsos kommune

Namsos kommune

Terrasse, veranda, balkong

Terrasse, veranda, balkong

  1. Terrasse er en planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.
  2. Veranda er en åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. 
  3. Balkong er en åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk

Illustrasjon av terrasse, veranda og altan. - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

Du trenger ikke å søke dersom:

  • terrassen/plattingen er lavere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng
  • arealet er regulert til byggeområde

I noen tilfeller kan du bygge terrasser mindre enn 15 kvadratmeter uten å søke. Les mer om dette under tilbygg. 

Dette kan du søke om selv

Terrasser som er høyere enn 0,5 m over terreng kan du søke om å bygge selv.

Vær oppmerksom på:

  • at terrassen vil inngå i beregning av bebygd areal.
  • hvis terrassen bygges nærmere enn 4,0 meter fra nabogrensen må du ha godkjenning fra naboen, eller søke om dispensasjon. 
  • at terrassen må ikke overskride byggegrense mot vei, jernbane, friområde, sjø med mer. Eventuelt kan du søke om dispensasjon.

Slik søker du selv

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos