Søknad uten ansvarsrett - Namsos kommune

Namsos kommune

Søknad uten ansvarsrett

Søknad uten ansvarsrett

Søknad uten ansvarsrett etter plan- og bygningslovens § 20-2 betyr at tiltakshaver (som oftest eier) selv er ansvarlig for tiltaket. Dvs. at du kan være ansvarlig.

Mindre tiltak på bebygd eiendom kan du søke om uten å knytte til et ansvarlig foretak. Du som tiltakshaver står da selv som ansvarlig, men du må allikevel ha tillatelse fra kommunen.

Krav til søknad uten ansvarsrett

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller krav til søknaden. En god søknad som inneholder all nødvendig dokumentasjon og at tiltaket ligger innenfor gjeldende bestemmelser (f.eks. reguleringsbestemmelsene) er med på å korte ned saksbehandlingstiden i kommunen.

Når du skal søke selv må du innhente nødvendige opplysninger for din søknad.

For eksempel:

  • hvilke plangrunnlag som gjelder
  • har kommunen lokale vedtekter det må tas hensyn til
  • er krav til estetikk ivaretatt?
  • er tiltaket tilpasset eksisterende terreng?
  • må det innhentes uttalelser fra andre instanser?
  • hva må jeg sende inn?

Synes du dette er vanskelig kan det være lurt å ta kontakt med et foretak som kan hjelpe deg med søknaden. Det vil også være nyttig å bestille en forhåndskonferanse med din kommune. Der vil du få informasjon som er viktig for søknaden din.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30