Små endringer innendørs - Namsos kommune

Namsos kommune

Små endringer innendørs

Små endringer innendørs

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du sende en søknad.

Du trenger ikke å søke dersom du skal

 • rehabilitere generelt innvendig - uten at branncellebegrensende bygningsdel brytes
 • skifte ut eller installere nytt utstyr på eksisterende våtrom
 • installere ny vask i eksisterende bolig som allerede har sanitæropplegg
 • installere ny kjøkkenventilator som ikke skal kobles til ventilasjonsanlegget
 • installere sentralstøvsuger som ikke er til sjenanse når det gjelder støy, luft og lignende
 • installere kjølerom i bolig
 • reparere eller gjøre enkle endringer i eksisterende installasjoner
 • installere vedovn når pipe og brannmur tidligere er godkjent
 • installere, endre og reparere ildsted som er sikret kvalifisert kontroll mv.

Andre krav:

 • Det må være et mindre tiltak som ikke fører til fare eller stor ulempe for omgivelsene
 • Installasjonen utføres i tråd med gjeldende planer, lover og forskrifter. 
 • Tiltaket må foretas i eksisterende bygning og innenfor samme bruksenhet (branncelle)
 • Installasjonen må ikke medføre installering av nye ledninger eller nye kanaler fra annen bruksenhet eller branncelle

Du kan søke selv dersom

 • du skal gjøre andre små endringer innendørs enn nevnt i listen over

Slik søker du

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30