Levegg og gjerde - Namsos kommune

Namsos kommune

Levegg og gjerde

Levegg og gjerde

 • Et gjerde er en innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, f.eks. flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler må utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.
 • Levegg er en tett skjerm som skal hindre innsyn, støy, vind e.l.

Du trenger ikke å søke dersom

Gjerde/innhegning:

 • gjerdet/innhegningen mot veg har enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 m
 • gjerdet/nnhegningen ikke hindrer sikten i frisiktsoner
 • du skal bygge gjerde mot nabo
 • unntak: Dersom reguleringsplanen sier at det er søknadsplikt, må du likevel søke for enkle, lette gjerder
 • Selv om gjerde ikke er søknadspliktig kan det være privatrettslige begrensninger som følger av grannegjerdelova og grannelova.

Lov om grannegjerde [grannegjerdelova]

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)

Levegg:

 • maksimal høyde er mindre enn 1,8 meter
 • lengden er kortere enn 10 meter 
 • leveggen blir plassert minst 4 meter fra nabogrensen

Det kan ikke bygges flere levegger i kombinasjon.

Gjeldende plan for din eiendom kan ha særskilte bestemmelser som kan avgjøre hva du kan gjøre på eiendommen din. Sjekk derfor om det du skal bygge er unntatt søknadsplikt
Vedtekt til plan- og bygningslovens § 103 nr. 2 Vedtekter om innhegning (PDF, 93 kB)

Du kan søke på egen hånd dersom

Tilfredsstiller ikke gjerdet/leveggen kravene over, må du sende inn søknad uten ansvarsrett.

 • gjerdet/innhegningen er tett og tungt
 • levegger som er 1,8 meter høy og/eller over 10 meter lang.

Vedtekt til plan- og bygningslovens § 103 nr. 2 Vedtekter om innhegning

Gode råd før du setter opp gjerde eller levegg

 • Tiltak må ikke være i strid med loven, planer og bestemmelser.
 • Tiltaket skal ikke føre til ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.
 • Ta kontakt med nabo på forhånd. Naboer bør samarbeide om utførelse, slik at innhegningen får ens utforming.
 • Gjerde mot veg må ikke plasseres utenfor eiendomsgrensen. 
 • Gjerde mot veg må utformes slik at de tåler belastningen fra vanlig vegvedlikehold, f. eks. snøbrøyting.
 • Ta gjerne kontakt med kommunen for å avklare hva som er søknadspliktig. Grensepåvisning kan være aktuelt.
 • Skille mellom seksjoner i rekkehus, hvor seksjonene er deler av samme eiendom blir ikke regnet som nabogrense. 
 • Du som tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30