Bruksendring - Namsos kommune

Namsos kommune

Bruksendring

Bruksendring

Vil du endre bruken av et rom og lurer på om du må søke? Eller lurer du på hvilke krav byggereglene stiller til rommet du skal endre? Direktoratet for byggkvalitet har laget en ny veiviser som hjelper deg å finne ut av dette.

Du kan søke selv dersom:

 • du ønsker å ta tilleggsdel av bygning i bruk som hoveddel, eller omvendt.
 • Dette en søknadspliktig bruksendring du kan søke om selv, og du kan være ansvarlig for prosjektering og utførelse.
 • En forutsetning for dette er at rommet/rommene som skal bruksendres er innenfor branncellen til boligen din.

Du kan ikke søke selv dersom:

 • du for eksempel bor i en flermannsbolig, der kjeller og loft er fellesareal. Da vil disse arealene være en egen branncelle. En søknad om bruksendring av slike arealer kan du ikke søke om selv. I stedet må du engasjere et ansvarlig foretak som står for søknaden, prosjekteringen og utførelsen.
 • du ønsker å bruksendre hele byggverk, eller du ønsker å opprette nye boenheter. Da er det krav om at ansvarlig(e) foretak står for søknad, prosjektering og utførelse.

Hva bør inngå i en søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel?

Søknaden må inkludere tilstrekkelig informasjon om bruksendringen for at kommunen kan behandle den. Hvilke vedlegg som er nødvendig vil variere litt avhengig av hva det søkes om. På vår nettside finner du en generell beskrivelse av hvordan lage en søknad. Under finner du de mest relevante punktene:

 • Situasjonskart: Kartet er et oversiktskart over eiendommen, og viser tydelig hvor bruksendringen vil finne sted
 • Målsatte tegninger: Tegningene viser nøyaktig hva bruksendringen går ut på
 • Snittegning: Viser hvilken romhøyde arealene vil få. Vindushøyde vil også vises på en snittegning
 • Plantegning: Plantegning viser hvordan planløsningen vil bli, og om det nye arealet tilfredsstiller gjeldende forskrifter
 • Fasadetegning: Det vil også være aktuelt med tegninger som viser fasaden ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Her vil det blant annet være relevant å se på om rommene tilfredsstiller kravene til lys, utsyn og rømning
 • Nabovarsling: Dersom bruksendringen berører naboens interesser vil det være nødvendig med nabovarsling

Under følger en liste over rom som inngår i hoveddel og tilleggsdel dersom bygningen benyttes til bolig. Merk at listen er ikke uttømmende.

Hoveddel:

 • oppholdsrom, soverom, kjøkken, kjølerom, entre, vindfang
 • bad, dusjrom, toalett, vaskerom, badstue, rom for svømmebasseng, trimrom
 • solenergirom som brukes som oppholdsrom også om vinteren (isolert) (for eksempel innglasset balkong, vinterhage eller lignende)
 • gangarealer, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt ovenfor

Tilleggsdel:

 • boder, oppbevaringsrom, garasje
 • tekniske rom (ventilasjonsrom, fyrrom, heismaskinrom, søppelrom eller lignende)
 • solenergirom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren (uisolert) (for eksempel innglasset balkong, vinterhage eller lignende)
 • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt, og mellom disse rom og hoveddel

Tekniske krav ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Det er innført nye krav som gjelder ved bruksendring av rom innenfor en boenhet.

Dersom du ønsker å bruksendre et rom som ikke oppfyller vilkårene nevnt i lenken over, så gjelder de ordinære kravene til oppholdsrom. Disse kravene er ytterligere utdypet i byggteknisk forskrift (TEK17). Kravene inkluderer blant annet:

 • energibruk, planløsning og innemiljø
 • tilstrekkelig takhøyde
 • brannsikring
 • tilstrekkelig utsyn
 • krav til bodplass
 • tilstrekkelig lysforhold
 • nødvendig isolasjon og oppvarming
 • tilstrekkelig ventilasjon

Se også kommunens veiledere for

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på byggesakavdelinga.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30