Bod, uthus, drivhus - Namsos kommune

Namsos kommune

Bod, uthus, drivhus

Bod, uthus, drivhus

Før du setter opp bod, uthus, drivhus og lignende må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt. Ofte kan du bygge uten å søke først, men det er regler for størrelse, høyde og avstand til naboen. Ta kontakt med byggesaksavdelinga hvis du er i tvil om hva du har lov til å bygge.

Dette kan du gjøre uten å søke

Kan du si ja til alle disse punktene, så behøver du ikke søke kommunen,

 • du følger bestemmelsene for hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din. Denne informasjonen finner du i reguleringsplanen
 • bebygd areal er under 50 kvadratmeter
 • det er over 1 meter til nabogrensen og min 2 m til bygning på naboeiendom
 • det er over 1 meter til annen bygning på egen tomt
 • bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • bygningen har tilstrekkelig avstand til offentlige vann- og avløpsledninger
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter

Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk.

Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter.

Illustrasjon av gesimshøyde og mønehøyde. - Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

Dette kan du søke om selv

 • Bygg  under 70 kvadratmeter
 • Bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller)

Les vår veiledning til hvordan du lager en byggesøknad

Når må du søke med hjelp av fagfolk?

 • Bygningen er over 70 kvadratmeter.
 • Hvis noen skal bo i bygningen.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30