Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning får du ved NAV Midtre Namdal.

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Les mer på nettsiden Nav - økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Selvhjelpspakke

Hva kan du selv gjøre hvis du opplever at du er i ferd med eller har mistet kontrollen over egen økonomi? Denne veilederen kan være en hjelp på veien til igjen å ta styringen over egen økonomi.

Søknadsskjema økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning - papirutgave

Søknadsskjema økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning - elektronisk

Kontakt

NAV
Telefon 55 55 33 33


Telefontid: 
Mandag-fredag 08.00–15.00.

Om du ønsker timeavtale på Jøa eller Namdalseid må du ta kontakt med NAV Namsos.

Adresse

Postadresse: Postboks 54, 7801 NAMSOS
Besøksadresse: Sandgata 15, Namsos (ved politistasjonen)

Åpningstider

Alle hverdager: Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30