Melding om vedtak - vedtatt reguleringsplan Geilin endring

Den 30.03.2023 ble reguleringsplanen "Geilin endring" vedtatt i kommunestyre.

Hensikten med planen

Tiltakshaver har erfart at gjeldende reguleringsplan er for detaljert, og ønsker færre interne begrensninger i planen. Endringene i forhold til gjeldende plan er derfor å øke fleksibilitet og forenkle bestemmelsene for boliger innenfor området B2, mens de andre formålene innenfor planavgrensningen er uendret.

Reguleringsplankart over området Geilin med farger for ulike reguleringsformål. hovedsakelig gul for boligområde.  - Klikk for stort bilde

 

Vedtaksdokumenter 

Andre dokumenter i saken 

Se alle dokumenter i saken i vår innsynsportal her