Melding om vedtak - Vedtatt reguleringsplan for Høknes aktivitetsområde

Den 15.12.2022 ble reguleringsplanen Høknes aktivitetsområde vedtatt i kommunestyre.

Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle det eksisterende friområdet til offentlig formål. Det offentlige formålet skal legge til rette for å videreutvikle de eksisterende offentlige tilbudene som er etablert i området. Foruten ny kommunal barnehage er det på nåværende tidspunkt ikke konkrete planer for hvilke tiltak man ønsker å iverksette. Det er imidlertid føringer for å videreutvikle tilbudene innen skole og idrett.

Plankart, Høknes aktivitetsområde

Vedtaksdokumenter

Melding om vedtak (PDF, 91 kB)
Saksfremlegg med vedtak 15.12.2022 (PDF, 390 kB)
Reguleringsplankart for Høknes aktivitetsområde, vedtatt 15.12.2022 (PDF, 802 kB)
Reguleringsbestemmelser for Høknes aktivitetsområde 15.12.2022 (PDF, 675 kB)
 

Andre dokumenter i saken

Se alle dokumenter i saken i vår innsynsportal her