Melding om vedtak - Vedtatt mindre endring av Spillumsåsen boligområde

Utvalg for plan vedtok i møte 03.05.2023 endring av reguleringsplan Spillumsåsen boligområde, behandlet etter forenklet prosess.

Reguleringsplankart over Spillumsåsen boligområde med farger etter reguleringsformål - Klikk for stort bilde

Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse i enkelte områder.
I tillegg er tidligere vedtatte dispensasjoner som er gitt i området innarbeidet i planen og bestemmelsene er oppdatert. 

Vedtaksdokumenter 

Saksfremlegg med vedtak 03.05.2023 (PDF, 2 MB)
Reguleringsplankart 03.05.2023 (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser 03.05.2023 (PDF, 900 kB)