Varsel om oppstart - Spillum strand idrettspark

Gi dine innspill til varsel om oppstart av ny reguleringsplan "Spillum strand idrettspark". Frist for innspill er satt til 4. november 2022. 

Formål

Namsos kommune som tiltakshaver ønsker å sikre idretts- og friluftsområdet sør for Høyknesbrua. Samtidig ønsker kommunen å utvide næringsarealene i området.

 

Rødt omriss av reguleringsplan Spillum strand idrettspark over gråtonet kartbildet over spillumstranda - Klikk for stort bilde

 

 

Planområdet 

Planområdet omfatter eiendommene 20/319, 20/153, 20/692 og 20/712. Området er i dag en del av reguleringsplan "Spillumstranda industriområde" vedtatt i 1988. Størsteparten av området er regulert til friområde; park, turveg og idrettsanlegg, samt et mindre området som er regulert som kombinasjonsformål allmennyttigformål, barnehage og forretning, kontor mm. 

Dokumenter i saken 

Referat oppstartsmøte, 14.09.2022 (PDF, 295 kB)
Varsel om oppstart Spillum strand idrettspark (PDF, 325 kB) 

Si din mening 

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Høringsperioden er fra 23.09.2022 - 04.11.2022. Det er også andre måter du kan komme med dine innspill: 

  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 JØA.
  • Innspillet kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen. 

Frist for tilbakemelding

Frist for tilbakemelding er 4. november 2022.