Varsel om oppstart - Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos

Her kan du sende inn dine innspill i forbindelse med reguleringsarbeidet av ny helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos. 

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for flytting av helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos, som tilfredstiller de nødvendige sikkerhetskravene og avbøtende tiltak for negativ virkning av helikoptertrafikk til nærmiljøet. 

Kartbildet over Namsos sykehus med omriss av reguleringsplan for ny helikopterlandingsplass - Klikk for stort bilde 

Planområdet 

Planområdet omfatter en parsell av eiendommen 65/731 og er på ca. 10,5 dekar øst for Sykehuset Namsos. Arealet er en del av reguleringsplanen Overhallsvegen hvor området i dag er regulert til privat forhage, gårdrom. Store deler av planområdet er i dag utformet som friområde og delvis benyttet som parkeringsareal. 

Dokumenter i saken 

Referat fra oppstartsmøte 22.06.2022 (PDF, 264 kB)
Varsel om oppstart Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos (PDF, 293 kB)

Si din mening 

Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: 

  • Epost: pka@pka.no
  • Per post: Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim 

Frist for tilbakemelding

Frist for tilbakemelding er satt til 19.08.2022