Namsos avfallsanlegg - Varsel om oppstart

Nå kan du sende inn ditt innspill i forbindelse med reguleringsarbeid for  "Namsos avfallsanlegg" på Spillum i Namsos kommune. Frist for innspill er satt til 18.02.2021.

 Trønderplan AS varsler på vegne av MNA oppstart av reguleringsplan "Namsos avfallsanlegg".

Hva er formålet med denne planen?

Planens formål er å legge til rette for nytt avfallsanlegg for mottak og omlasting av avfall, med lokasjon ved industriområdet på Spillum i Namsos kommune.

Planområdets størrelse

  • Planområdet omfatter eiendommene med gnr/bnr 20/704, 20/624 og deler av 20/248.
  • Området som skal detaljreguleres er avsatt til industri i gjeldende plan.

Kart over planområdet - Klikk for stort bildePlanarbeidet er vurdert til å kunne ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og det er derfor stilt krav om at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning. i henhold til. Plan- og bygningsloven §12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter i saken

Informasjonsvideo fra MNA:

Kom med dine innspill innen 18.02.21

Spørsmål og kommentarer i forbindelse med reguleringsarbeidet sender du til Trønderplan v/Erlend Gystad.

Kontaktinformasjon:

Trønderplan v/Erlend Gystad
Postadresse: Postboks 3005, 7709 Steinkjer.
E-post: eg@tronderplan.no 

Lovverk:

Plan- og bygningsloven §12-8 og 12-9