Melding om vedtak - 1.gangs behandling Trettvikberga steintak, endring av plan

Utvalg for plan vedtok i møte den 22.04.20 å legge forslag til endring av reguleringsplan for Trettvikberga steintak, datert 05.08.2019 med bestemmelser av samme dato, ut til høring i perioden 29.04.2020 - 10.06.2020.

Dokumenter i saken:
 

Frist for å komme med uttalelser er 10.06.2020

Du kan sende innspill på flere måter:

  •  Bruk skjemaet nederst på denne siden.
  •  Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  •  Sende per post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa.

Lovverk:

Plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.