Høring - MOWI ASA søker om tillatelse til arealendring på lokaliteten 39537 Gyltneset

Lokaliteten er godkjent for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret med en lokalitetsbiomasse på 5460 tonn.

Søknaden nå gjelder:

  • Reduksjon av anleggsstørrelsen slik at anleggets arealbruk i overflaten reduseres fra ca. 890 m x 330 m til ca. 570 m x 190 m.
  • Endring av fôrflåtens plassering.

Hvor ligger Gyltneset?

Lokaliteten 39537 Gyltneset ligger nordøst for Gyltodden mellom Jøa og Galtneset. Lokaliteten ble godkjent 8.5.2019, men er pr. i dag ikke tatt i bruk. 

Konsekvensutredninger skal sendes til Fylkesmannen

Evt. krav om konsekvensutredninger må fremmes via den enkelte fagmyndighet innen samme frist. Slike krav sendes direkte til fylkeskommunen som også fatter endelig vedtak i saken

Dokumenter i saken

Mowi ASA Galtneset
Tittel Publisert Type
Høringsdokument - MOWI ASA - Søknad om tillatelse til å redusere anleggsstørrelsen og endre fòrflåtens plassering på lokaliteten 39537 Gyltneset i Namsos kommune

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned MOWI ASA - Søknad om tillatelse til å redusere anleggsstørrelsen og endre fòrflåtens plassering på lokaliteten 39537 Gyltneset i Namsos kommune - høring.pdf
Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg.pdf
Arealplan Gyltneset

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arealplan Gyltneset.pdf
Sjøkart Gyltneset

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjøkart Gyltneset.pdf
Anleggsskisse Gyltneset

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Anleggsskisse Gyltneset.pdf
Koordinater Gyltneset

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Koordinater Gyltneset.pdf
Arealskisse Gyltneset

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arealskisse Gyltneset.pdf
Farleder Gyltneset

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Farleder Gyltneset.pdf
Helsekontroller sjø og ferskvann, Mowi region Nord

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helsekontroller sjø og ferskvann, Mowi region Nord.pdf
Matrise smittehygienetiltak for båter og lektere

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Matrise smittehygienetiltak for båter og lektere.pdf
Måling av oksygen i sjøanlegg - prosedyre.

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Måling av oksygen i sjøanlegg - prosedyre..pdf
Fiskeinteresser Gyltneset

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fiskeinteresser Gyltneset.pdf
MOWI ASA - Søknad om å redusere anleggsstørrelsen og endre fôrflåtens plassering på lokaliteten 39537 Gyltneset i Namsos kommune - Offentlig ettersyn og kommunal behandling

15.11.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned MOWI ASA - Søknad om å redusere anleggsstørrelsen og endre fôrflåtens plassering på lokaliteten 39537 Gyltneset i Namsos kommune - Offentlig ettersyn og kommunal behandling.PDF
Sentrale Beredskapsplaner - Mowi Nord

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sentrale Beredskapsplaner - Mowi Nord.pdf
B-undersøkelse ved Gyltneset, desember 2016

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B-undersøkelse ved Gyltneset, desember 2016.pdf
Registreringer i MercatusFarmer og AltInn

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Registreringer i MercatusFarmer og AltInn.pdf
Måling av overflatestrøm ved lokalitet Gyltnesset 2013

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Måling av overflatestrøm ved lokalitet Gyltneset 2013.pdf
Varslingsliste region Nord - sjø

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingsliste region Nord - sjø.pdf
Måling av dimensjoneringsstrøm ved lokalitet Gyltneset 2013

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Måling av dimensjoneringsstrøm ved lokalitet Gyltneset 2013.pdf
Måling av sprednings- og bunnstrøm ved lokalitet Gyltneset 2013

15.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Måling av sprednings- og bunnstrøm ved lokalitet Gyltneset 2013.pdf

Frist for innsending av innspill

10. desember 2021.

 

Høringsperioden er avsluttet og du kan dessverre ikke sende inn innspill.