Har du innspill til kommunens planstrategi?

Det er viktig å jobbe frem en felles plankultur og et nytt plansystem i vår nye kommune. Arbeidet med planstrategien for Namsos kommune vil være en viktig del av denne prosessen. 

Hva er kommunens planstrategi?

Planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 skal redegjøre for kommunens strategiske valg knyttet til utvikling av kommunesamfunnet, og hvilke planer som skal utarbeides i kommunestyreperioden.

Hvordan utarbeides planstrategien?

Planstrategien skal utarbeides ut fra kunnskap om kommunen og lokalsamfunnet, blant annet oversikt over helsetilstand og utfordringer (kommunens folkehelsebilde). Kommuneloven stiller krav til at kommunal planlegging skal være realistisk og kunnskapsbasert ut fra utviklingen i kommunen.

Planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 (PDF, 2 MB)


Du kan også lese strategien og saksframlegget på innbyggertorgene i Namsos, Namdalseid, Jøa og på Lundstua.

Nå kan du komme med innspill

Vi vil gjerne ha innspill fra deg, og de kan du sende inn på flere måter:

Frist for å sende inn innspill: 13. juni 2020.