Bangsund - fastsatt planprogram

Namsos kommunestyre har i møte 29.10.2020 vedtatt å fastsette planprogram for ny områderegulering av Bangsund.

 

Namsos kommunestyre fattet i møte den 29.10.2020 følgende vedtak:

Namsos kommunestyre fastsetter foreliggende forslag til planprogram datert 05.08.2020 i medhold i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 for områderegulering Bangsund.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ønsket og optimal arealutnyttelse av sentrumsområdene på Bangsund. 

Vedtaksdokumenter:

2020 08 05 Fastsetting av planprogram_områderegulering Bangsund (PDF, 3 MB)
2020 10 29 Melding om vedtak 2 gang planprogram (PDF, 7 MB)

Andre dokumenter i saken:

Les alle dokumenter i saken i vårt planarkiv

Lovverk:
Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §12-9

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos