Nå kan du tegne inn områder i digitalt kart når du sender inn ditt innspill

Har du sendt inn innspill til arbeidet med kommunens nye planer? Vi ønsker å høre hva du mener er viktig i planarbeidet, og nå kan du tegne inn områder direkte inn i kartet når du sender inn innspill.

Nå kan du komme med innspill og markere områder i digitalt kart.

  • Kommuneplanens arealdel
  • Temaplan for kultur, idrett og frivillighet
  • Temaplan for helhetlig oppvekstmiljø

Frist for å sende inn innspill er 1. mai 2023

Ny kartmodul som du kan bruke når du sender innspill

Kartmodulen på vår hjemmeside tilbyr en enkel og praktisk løsning for å tegne forslag til kommuneplanens arealdel digitalt. Dette verktøyet er utformet for å gjøre det enkelt for alle å delta i prosessen om ny arealplan for kommunen.

Ved å bruke kartmodulen kan alle som besøker nettsiden, bidra med sine forslag til arealplanen på en praktisk og effektiv måte. Målet er å gjøre dette verktøyet tilgjengelig for flest mulig, slik at så mange som mulig kan bidra til utviklingen av kommuneplanens arealdel.

Hvor finner du kartmodulen?

Kartet finner du i samme skjema som du bruker når du sender inn ditt innspill.

Send inn innspill og bruk kartet

Fristen for å komme med innspill er 1. mai 2023.

Mer informasjon om arbeidet med planene