Namsos kommune

Nye kommunale planer

Nye kommunale planer

Namsos kommune er i gang med tre nye kommunale planer, og ønsker innspill til planarbeidet.

Nå kan du komme med innspill til:

 • Kommuneplanens arealdel
 • Temaplan for kultur, idrett og frivillighet
 • Temaplan for helhetlig oppvekstmiljø

Frist for å sende inn innspill er 1. mai 2023

Informasjon om de nye kommunale planene

​Hvordan kan du gi innspill?

Vi inviterer kommunens innbyggere, organisasjoner og virksomheter til å komme med innspill til ny arealplan, temaplan for helhetlig oppvekstmiljø og temaplan for kultur, idrett og frivillighet. Alle innspill må være skriftlige.

Ny kartmodul som du kan bruke når du sender innspill

Kartmodulen på vår hjemmeside tilbyr en enkel og praktisk løsning for å tegne forslag til kommuneplanens arealdel digitalt. Dette verktøyet er utformet for å gjøre det enkelt for alle å delta i prosessen om ny arealplan for kommunen.

Ved å bruke kartmodulen kan alle som besøker nettsiden, bidra med sine forslag til arealplanen på en praktisk og effektiv måte. Målet er å gjøre dette verktøyet tilgjengelig for flest mulig, slik at så mange som mulig kan bidra til utviklingen av kommuneplanens arealdel.

Hvor finner du kartmodulen?

Kartet finner du i samme skjema som du bruker når du sender inn ditt innspill.

Send inn ditt innspill 

Skjema for å sende inn innspill

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden til å sende inn innspill, kan du:

Delta på arrangementer - kom med innspill 

 • Du kan også komme med innspill gjennom arrangementer i regi av kommunen, blant annet på folkemøter, gjennom råd, utvalg og foreninger, og i egne medvirkningsopplegg for barn og unge.
 • I løpet av mars vil avdeling for plan, bygg og areal i kommunen invitere innbyggere som ønsker det til åpne dager. Her blir det anledning til å stille spørsmål, få informasjon og eventuelt få hjelp til å utarbeide og levere private innspill til arealplanen, plan for helhetlig oppvekstmiljø og plan for kultur.

Frist for å sende inn innspill

Frist for å komme med innspill er 1. mai 2023.

Hva ønsker vi innspill på?

Denne listen bruker vi på folkemøtene. Den inneholder ulike spørsmål som du kan bruke når du sender inn dine innspill.

Åpne folkemøter

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få anledning til å komme med innspill. Ett av tiltakene for å få innspill er åpne folkemøter på ulike steder i kommunen.

 • Mandag 30. januar: Salsnes, leirskolen (tidligere Salsnes Oppvekstsenter).
 • Tirsdag 31. januar: Otterøya, gymsalen på skolen.
 • Mandag 6. februar: Jøa, Fyret.
 • Tirsdag 7. februar: Vemundvik, Sørenget Oppvekstsenter.
 • Onsdag 8. februar: Bangsund, gymsalen på skolen.
 • Mandag 6. mars: Namdalseid, amfiet/kantina på skolen.
 • Tirsdag 7. mars: Statland, gymsalen på skolen.
 • Onsdag 22. mars: Namsos, NTE Arena

Møtetidspunkt Bangsund 8. februar: 19.00-21.30.

Møtetidspunkt andre møter: 18.00.-20.30.

Enkel servering. 

Møt opp og si din mening! 

Flere folkemøter er nå gjennomført

Referat fra folkemøtene

Tidslinje for kommuneplanens arealdel

Utkast til planprogram lagt ut på høring og oppstart av planarbeidet varslet

Juni 2022.

Hva er oppnådd?

Utkast til planprogram gjort kjent blant politikere og innbyggere. Digital informasjon og mottak av innspill er gjort klart.

Vedtatt planprogram - kommunestyret 17.11.22.

Hva er oppnådd?

Innspill bearbeidet og planprogram behandlet og vedtatt.

Planprogrammet gjør blant annet rede for:

 • formålet med planarbeidet
 • planprosessen med frister
 • opplegg for medvirkning
 • behov for utredninger

Planprogram vedtatt i kommunestyret 17.11.22

Gjennomfører medvirkningsprogram

Januar-april 2023.

Gjennomfører medvirkningsprogram.

Hva ønsker vi å oppnå?

Alle berørte parter blir hørt, og vi legger til rette for bred og allsidig medvirkning.

Førstegangs behandling planforslag

Mai–august 2023

Hva ønsker vi å oppnå?

Utkast til planforslag behandles i regionalt planforum, planforslaget gjøres kjent og legges ut på høring.

Vedtak plan

Mars–april 2024

Kommunestyret vedtar arealplanen

Kontakt

Thomas Aarskog
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 14 39 73
Elin Hovik Skage
E-post
Mobil 46 86 22 81