Melding om vedtak - Vedtatt reguleringsplan Namsos sentrum, sjøfronten og østre byområde

Reguleringsplanen Namsos sentrum, sjøfronten og østre byområde ble vedtatt i kommunestyre den 25.05.2023.

Reguleringsplankart over Namsos sentrum. Med farger for ulike reguleringsformål  - Klikk for stort bilde

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsplanen, som også er omtalt som "Sentrumsplanen", er å sikre en framtidsrettet reguleringsplan som skal legge vekt på en optimal arealutnyttelse av sentrumsområdene i Namsos. Planen omfatter deler av Namsos sentrum, sjøfronten og deler av østre byområde.

Vedtaksdokumenter

Melding om vedtak (PDF, 83 kB)
Saksfremlegg med vedtak  (PDF, 661 kB)

Reguleringsplankart for Namsos sentrum, sjøfronten og østre byområde vertikalnivå 2, vedtatt 25.05.2023 (PDF, 18 MB)
Reguleringsplankart for Namsos sentrum, sjøfronten og østre byområde vertikalnivå 3, vedtatt 25.05.2023 (PDF, 671 kB)
Reguleringsbestemmelser for Namsos sentrum, sjøfronten og østre byområde, vedtatt 25.05.2023 (PDF, 446 kB)

Andre dokumenter i saken

Se alle dokumenter i saken i vår innsynsportal