Melding om vedtak - Vedtatt detaljregulering Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos

Den 25.05.2023 ble reguleringsplanen Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos vedtatt i kommunestyre. 

Reguleringsplankart over Helikopterlandingsplassen ved sykehuset Namsos.  - Klikk for stort bilde

Hensikten med planen

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for flytting av helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos slik at sykehuset kan ta imot nye redningshelikopter. Dette for å tilfredsstille de nødvendige sikkerhetskravene og avbøtende tiltak for negativ virkning av helikoptertrafikk til nærmiljøet.

Vedtaksdokumenter

Melding om vedtak (PDF, 83 kB)
Saksfremlegg med vedtak (PDF, 294 kB) 
Reguleringsplankart for Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos, vedtatt 25.05.2023 (PDF, 764 kB)
Reguleringsbestemmelser for Helikopterlandingsplass Sykehuset Namsos, vedtatt 25.05.2023 (PDF, 166 kB)

Andre dokumenter i saken

Se alle dokumenter i saken i vår innsynsportal her