Hvilke anlegg trenger vi innen idrett og friluftsliv?

Namsos kommune lager for tiden en plan for anlegg innen idrett og friluftsliv. Anleggsplanen skal gjelde for de neste tre år. Vi ønsker nå innspill på hvilke anlegg det er behov for i årene som kommer.

Frist for å sende inn innspill om anlegg innen idrett og friluftsliv er 23. mars 2024.

Namsos kommune vedtok i 2023 en kulturplan for kultur, idrett og frivillighet. 

Anleggsplanen som lages nå har fokus på anlegg som bidrar til å oppfylle målene om aktivitet i kulturplanen. Kulturplanen og anleggsplanen erstatter tidligere Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2021-2024).

Anlegg for økt aktivitet

Attraktive og tilgjengelige anlegg er et virkemiddel for å skape aktivitet. Kommunen ønsker derfor at lag, foreninger, råd, privatpersoner, kommunale virksomheter og andre kommer med innspill på nye anlegg som kan bidra til økt aktivitet innen idrett og friluftsliv i Namsos kommune. 

Det ønskes også innspill på rehabilitering og/eller oppgradering av eksisterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder.

Behovsvurdering og økonomi

Krav om behovsvurdering for hvert enkelt anlegg er forsterket. Det forutsettes derfor at innspill som sendes inn legger stor vekt på dette.

For de av dere som planlegger å søke om spillemidler legges det også stor vekt på at behovsvurderingen er godt dokumentert og at plan for investeringer og drift av anlegget er godt gjennomtenkt.

Det koster både å bygge, drifte og vedlikeholde et anlegg for en tidsperiode på minst 20-30 år. Det er derfor viktig å ha en langtidsplan for dette. 

Det er også et krav til søkere av spillemidler om å fylle ut fylkeskommunens sjekkliste for dokumentasjon.

Send inn dine innspill

Frist for å sende inn innspill er 23. mars 2024.

Innspill sendes til Namsos kommune. Bruk skjemaet lenger ned på siden.

Du kan også sende e-post til postmottak@namsos.kommune.no. E-posten merkes Anleggssplan for Idrett og friluftsliv 2025-2028.
 

Lenker til mer informasjon

Kontakt

Ove A. Sæternes
Konsulent
E-post
Mobil 90 70 30 65
Brit Randi Sæther Pedersen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 19 45 33