Hovedplan vann og avløp 2023-2030

Namsos kommune har revidert hovedplan vann og avløp for perioden 2023-2030.

Planen bygger på den forrige planen som ble godkjent i 2017.

Dokumenter i saken

Hovedplan vann og avløp 2023-2030.

Innspill

Kommunen ønsker innspill på den reviderte planen. 

Frist for å komme med innspill er 26. mai 2023.

Send inn innspill til hovedplan vann og avløp

Kontakt

Nils Hallvard Brørs
E-post
Mobil 91 14 53 01