Folksomt på Jøa, Vemundvik og Bangsund

Denne uka kom folkemøtene til Jøa, Vemundvik og Bangsund. Over 100 innbyggere møtte opp og kom med innspill til nye planer for helhetlig oppvekstmiljø, inkluderende kulturliv og framtidig arealbruk i Namsos kommune.

Folkemøter om ny arealplan, plan for kultur og plan for helhetlig oppvekstmiljø.

Fra før har det vært avholdt folkemøter på Salsnes og Otterøya, og til sammen har nå rundt 200 tatt turen til møtene.

I tillegg til å komme med nye innspill, ble innbyggerne i grendene oppfordret til å synliggjøre hva som finnes av ressurser fra før på hvert enkelt sted.

Mer like enn ulike

Innbyggere fra alle aldersgrupper dukket opp på møtene, og det var ikke nødvendigvis stor forskjell på hva de var opptatt av. I Vemundvik fokuserte både gammel og ung på natur og sjø.

– Ungdommene er opptatt av det samme som «nær-pensjonistene», sa Oddbjørn Riseth.

Og viktigheten av nettopp natur gikk igjen i de forskjellige grendene.  Innbyggere på både Jøa, i Vemundvik og på Bangsund uttrykte stolthet over verdifulle friluftsområder og kulturminner som de ønsker å ta vare på for framtiden.

Mennesker samlet til møte. Sitter rundt forskjellige bord og snakker sammen. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte. Sitter rundt forskjellige bord og snakker sammen. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte. Sitter rundt forskjellige bord og snakker sammen. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte. Sitter rundt forskjellige bord og snakker sammen. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte. Sitter rundt forskjellige bord og snakker sammen. - Klikk for stort bilde

Trenger flere folk

Det var stor enighet rundt om på folkemøtene om at barn og unge er framtida for bygdene.

Et flittig diskutert spørsmål i alle grendemøtene var hvordan man skal klare å tilrettelegge slik at barn og ungdom trives og har det bra i oppveksten, og deretter ønsker å flytte heim igjen til bygda etter endt utdanning.

I en appell mot slutten av møtet i Vemundvik ble det sagt at bygdesamfunnet ikke fungerer uten et skikkelig oppvekstmiljø for barn og unge.

Eldreomsorg, veiforbindelser og kollektivtrafikk var andre temaer som kom opp på alle folkemøtene.

Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord og snakker sammen, eller stående og snakke sammen. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord og snakker sammen, eller stående og snakke sammen. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord og snakker sammen, eller stående og snakke sammen. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord og snakker sammen, eller stående og snakke sammen. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord og snakker sammen, eller stående og snakke sammen. - Klikk for stort bilde

By, bru og hytter i strandsonen

Møtedeltagerne i distriktene ble også bedt om å gi innspill til utvikling av byen Namsos. Hvordan kan Namsos bli en enda bedre by for kommunen og regionen?

På Jøa ble det foreslått strandpromenade i Namsos, og noen mente også at en strandpub var på sin plass. Ellers fikk beplantningen i Namsos skryt, og særlig området ved Bastionen ble framhevet som positiv for byens ansikt utad.

Ellers var innbyggerne på Jøa naturlig nok opptatt av bygging av bru til fastlandet.

Et annet tema på Jøa var at det måtte legges til rette for bygging i 100-meterssonen i enkelte områder på øya. Det ble lagt vekt på at turister og hyttefolk skulle være velkomne til eventyrlandet Jøa.

Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord, eller stående. Folk snakker sammen, mens andre lytter. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord, eller stående. Folk snakker sammen, mens andre lytter. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord, eller stående. Folk snakker sammen, mens andre lytter. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord, eller stående. Folk snakker sammen, mens andre lytter. - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet til møte, sittende rundt forskjellige bord, eller stående. Folk snakker sammen, mens andre lytter. - Klikk for stort bilde

Fritid og frivillighet

I alle grendene ble gode og allsidige fritidstilbud trukket fram som viktig for barn og unge.

– Det spirer og gror i frivilligheten, konstaterte Stein Are Olufsen under møtet på Bangsund.

Og nettopp tilbudene i lokalmiljøene ble mye diskutert rundt bordene. Hva ønsker innbyggerne seg mer av, og hvordan tilrettelegger man for inkludering av alle? Både oppgradering av turstier og lysløyper og tilrettelegging for barnevogner og rullestoler ble tatt opp.

Noe av det som ble foreslått

  • Flere fritidstilbud enn kun idrett
  • Fritidsaktiviteter og kulturtilbud driftet av pensjonister
  • Bedre busstilbud til ungdommene i bygdene
  • Jobbmuligheter og boliger til unge voksne i bygdene – tilflyttere og tilbakeflyttere
  • Turisme og reiseliv som framtidig næring
  • Vern av gamle samiske boplasser

Ny arealplan i kommuneplanen

Kontakt

Elin Hovik Skage
E-post
Mobil 46 86 22 81
Thomas Aarskog
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 48 14 39 73