Beredskapsavdelingen

Namsos brann og redning dekker brannberedskapen for Flatanger, Bindal og Namsos kommune. Beredskapsavdelingen har 125 ansatte fordelt på 8 brannstasjoner og tre depot. 

Oppgaver og tjenester

Avdelingen skal:

 • rykke ut ved brann og ulykker for å redde liv og redusere skader på mennesker, dyr, miljøet og materielle verdier
 • utføre restverdiredning, som er å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader
 • sørge for undervisning og øvelser 
 • utføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver 

Lokasjoner og mannskap

Beredskapsavdelingen er fordelt på 8 brannstasjoner og tre depot:

 • Namsos brannstasjon
 • Salsnes brannstasjon
 • Jøa brannstasjon
 • Flatanger brannstasjon
  • Hasvåg (depot)
  • Jøssund (depot)
  • Utvorda (depot)
 • Namdalseid brannstasjon
 • Statland brannstasjon
 • Terråk brannstasjon
 • Bindalseidet brannstasjon

Kontakt

110
Mobil 110

Ring 110 ved brann eller andre nødsituasjoner

Midt-Norge 110-sentral IKS
Telefon 73 95 64 80

Ta kontakt ved henvendelser som ikke er akutte.

Du kan også henvende deg via hjemmesiden

 

Vakthavende innsatsleder Namsos brann og redning
Mobil 94 83 28 22

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse

Jorunn Ekkers vei 6, 
Namsos