Varsling av befolkningen - mobilbasert varsling og testing av sirener

Sivilforsvaret tester sirenene for varsling av befolkningen ved uønskede hendelser to ganger i året. Vanligvis klokken 12.00 andre onsdag i januar og juni. 

Testing av sirener

Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon". Tyfonene tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Nødvarsel på mobil

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

 • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
 • En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.

Del gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Ønsker du mer informasjon testing av sirener

På nettsiden til sivilforsvaret kan du leser mer om sireneanlegget.

Hva er nødvarsel på mobil? 

Nødvarsel går via mobilnettet og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Det er ikke alle telefoner som kan motta nødvarsel. Du kan sjekke på nødvarsel.no om din telefon er kompatibel.

Du vil motta varsel hvis din mobil er

Disse enhetene kan motta Nødvarsel:

 • Android telefoner med operativsystem Android 11 eller nyere og Google play oppdateringer fra mars 2023 eller nyere
 • Smartklokker og telefoner som har Android GO støttes fra Android 13 og nyere
 • Apple telefoner som er iPhone 8 eller nyere og som er oppdatert med iOS 16.2 eller nyere
 • Apple watch som er oppdatert med watchOS 9.2 eller nyere
 • Smartklokker som bruker wearOS

Husk å holde telefonen din oppdatert med nyeste programvare.

Sjekk din mobil

Dette skjer når Nødvarsel testes

 • Testen utløses mellom klokken 11.55 og 12.10 den 12. juni 2024
 • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
 • En tekst dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.
 • Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke "ok" (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).
 • Teksten i varselet kommer i to språkversjoner - én norsk og én engelsk. Hvilken telefon og hvilke språkinnstillinger du har avgjør om du får varselet på norsk, engelske eller på begge språk. 

Slik finner du igjen et nødvarsel

Alle nødvarsler kan også leses på nødvarsel.no. For å finne igjen et nødvarsel på din mobiltelefon kan du gjøre følgende.

Hvorfor tester vi?

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Ønsker du mer info om nødvarsel på mobil?