Kulturprisen 2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Kulturprisen 2022

Kulturprisen 2022

Namsos kommunes kulturpris tildeles for fremragende kulturell innsats for kulturlivet i Namsos kommune. 

Prisen kan deles ut til:

  • utøvere, formidlere og kunstnere av enhver art  
  • andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en betydelig og aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen. 

Prisen består for tiden av kr 10 000 og et kunstverk. 

Hvem mener du fortjener å få tildelt kulturprisen 2022?

Fristen for å nominere kandidater var 30. oktober.

Kriterier for Namsos kommunes kulturpris: 

Formål: 

Kulturprisen tildeles for fremragende kulturell innsats for kulturlivet i Namsos kommune. 

Kulturprisen kan tildeles utøvere, formidlere og kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en betydelig og aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen. 

Alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige som for eksempel idrett, sang, musikk, diktning, drama, dans, bildende kunst og annen kulturell aktivitet. I vurdering av aktuelle kandidater skal det over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturuttrykk 

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i kommunen eller med annen sterk tilknytning til kommunen. Prisen kan, etter særskilt vurdering, tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig. 

Namsos kommune deler normalt ut kulturprisen hvert år. 

Prisen 

Kulturprisen består av et kunstverk samt et pengebeløp på kr. 10 000,-. Prisen skal bære inskripsjonen "Namsos kommunes kulturpris" og årstall. 

Nominasjon 

Kulturprisen utlyses hvert år på kommunens hjemmeside og i lokalavisene. Forslag på kandidater til kulturprisen sendes inn til kommunen innen en fastsatt frist hvert år.  

Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner. I tillegg til innkomne forslag kan Utvalg for Folk og enheten kultur og inkludering selv foreslå kandidater til prisen. 

Utvelgelse  

Tildeling av kulturpris, frivillighetspris og ungdomsstipend til kulturutøvere behandles og vedtas av en komite bestående av ordfører, leder for Utvalg for Folk og en politisk valgt representant fra Utvalg for Folk. Komiteen følger valgperioden. Ordføreren er leder i komiteen.  Kommunedirektøren bistår med faglig kompetanse uten stemmerett. 

Vedtak om pristildeling skal begrunnes og komiteen skal i sitt vedtak også peke på hvordan utdelingen skal skje. 

Utdeling 

Overrekkelse av prisen skjer på kommunestyremøtet i desember samme år eller ved en annen passende anledning. 

Prisen deles ut av ordfører, eller den han/hun bestemmer.  

Tidligere vinnere

 

Namsos kommune har også en egen frivillighetspris.