Namsos kommunes kulturpris

Hvert år deler Namsos kommune ut sin egen kulturpris. Kulturprisen tildeles for fremragende kulturell innsats i Namsos kommune. 

Send inn ditt forslag på hvem som bør få årets kulturpris innen 31. oktober.

Formål

Kulturprisen tildeles for fremragende kulturell innsats for kulturlivet i Namsos kommune. 

Hvem kan få tildelt Kulturprisen?

  • utøvere, formidlere og kunstnere av enhver art  
  • andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en betydelig og aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen. 

Hvem mener du at fortjener å få årets kulturpris?

Alle kan foreslå mottagere av Kulturprisen. Fristen for å nominere kandidater til årets pris er 31. oktober hvert år.

Kriterier for Namsos kommunes kulturpris

  • Alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige som for eksempel idrett, sang, musikk, diktning, drama, dans, bildende kunst og annen kulturell aktivitet. 
  • I vurderingen av aktuelle prismottagere skal det over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturuttrykk.
  • Kulturprisen gis til enkeltpersoner som er bosatt i Namsos kommune eller som har annen sterk tilknytning til kommunen. 
  • Prisen kan, etter særskilt vurdering, gis til en gruppe personer som samarbeider om en kulturaktivitet.
  • Namsos kommune deler normalt ut Kulturprisen hvert år. 

Prisen 

Kulturprisen består av et kunstverk og 10 000 kroner. 

Nominasjon 

Kulturprisen utlyses hvert år på kommunens hjemmeside. Forslag på kandidater til årets kulturpris kan sendes inn til kommunen innen 31. oktober hvert år.  

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan foreslå kandidater. Forslagene skal begrunnes. I tillegg til innkomne forslag kan politikerne i Utvalg for folk og den kommunale enheten Kultur og inkludering foreslå kandidater til prisen. 

Send inn ditt forslag på hvem som bør få Kulturprisen

Utvelgelse  

Tildeling av Kulturprisen behandles og vedtas av en komité bestående av ordfører, leder for Utvalg for folk og en politisk valgt representant fra Utvalg for folk.

Komitéens medlemmer velges for samme tidsrom som kommunevalgperioden. Ordfører er leder for komitéen. Kommunedirektøren bistår komitéen med faglig hjelp, men uten stemmerett. 

Vedtak om pristildeling skal begrunnes av komitéen. 

Utdeling 

Komitéen avgjør hvordan utdelingen skal skje. Utdelingen kan for eksempel gjøres på kommunestyremøtet i desember samme år eller ved det komitéen mener er en annen passende anledning. 

Prisen deles ut av ordfører, eller den han/hun bestemmer.  

Tidligere vinnere

 

Namsos kommune har også en egen frivillighetspris. 

Kontakt

Ann Evy Duun
Kommunalsjef kultur og inkludering
E-post
Mobil 99 04 67 10