Bosetting

Alle flyktninger som bosettes i Namsos kommune etter avtale med IMDi, får hjelp til å finne et sted å bo. Det er IMDI som bestemmer hvilken kommune du skal bli bosatt i. 

Hva tilbyr vi? 

 • Innvandrertjenesten henviser til boligkontoret som tilbyr bolig til alle flyktninger som bosettes i Namsos.  
 • Du får en tre års leiekontrakt.  
 • Hvis du etter hvert ønsker å flytte til en annen bolig som du selv skaffer, står du fritt til å gjøre det. 

Kontaktinformasjon til boligkontoret.

Hvem kan få tilbudet? 

 • Alle flyktninger som bosettes i Namsos kommune etter avtale med IMDi, får hjelp til å finne et sted å bo. 

Informasjon om boligen 

 • De fleste boligene er ikke møblert, men hvitevarer bestilles fra Innvandrertjenesten før ankomst og blir din eiendom. 
 • Du som kommer fra asylmottak får etableringsstønad for selv å handle inn det meste av møbler og utstyr.  
 • Kommer du som overføringsflyktning, vil boligen bli enkelt møblert. 

 Hva skjer ved ankomst? 

 • Vi møter deg på flyplassen eller bussholdeplassen når du kommer, kjører deg hjem og viser deg rundt i boligen.  
 • Vi avtaler møte neste dag hvor du får mer informasjon og vi blir bedre kjent med deg. Det er alltid tolk med på møtet ved behov så du forstår det som blir sagt.  

Bli kjent 

 • Du inviteres til gruppeinformasjon kort tid etter ankomst hvor vi har med tolk og vi hjelper deg å bli kjent i Namsos.  
 • Du blir med til Innvandrertjenesten sitt kontor. Her får du vite hvem vi i Innvandrertjenesten er og hva vi kan hjelpe deg med. 
 • Vi gir informasjon om hvordan det er å bo i Norge og i norske hus, om strøm, lys og varme, ventilasjon og lufting, renhold og søppelsortering og mye mer. Målet er at du selv ivaretar boligen.  
 • Vi viser deg hvor du kan finne legevakt, sykehus, politi, helsestasjon, post, samfunnshuset og andre viktige tjenester i Namsos. 

Kontakt

Innvandrertjenesten ekspedisjon
Mobil 95 93 53 60

Adresse

Besøksadresse:
Søren R. Thornæs veg 11,
7800 Namsos
"Hansengården" 

Postadresse:
Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Åpningstider

Hverdager 08.00 – 15.30  

Mandag fra kl. 12.00, og hele fredag er kontoret ikke åpent for personlig oppmøte uten avtale. 

Telefontid hverdager kl. 08.00 – 15.30. 

Vi har noen ansatte som jobber på kveld og de kan treffes etter avtale.