Hjemmehjelp

Om du som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp med nødvendige oppgaver i hjemmet ditt, kan du søke om hjemmehjelp.

Hva tilbyr vi?

Renhold i private hjem. Hjemmehjelperen kan bistå med å bestille matvarer fra butikk.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Namsos kommunes hjemmehjelpsteam

  • Vi er utstyrt med ID–kort og uniformer fra kommunen, slik at du kjenner oss igjen.
  • Alt av rengjøringsutsyr må brukeren selv holde, også støvsuger.
  • Vi er tilgjengelig på mobil på dagtid i det området der du bor.
  • Vi har delt inn våre grupper med hjemmehjelpere slik at vi får færrest mulig hjelpere inn i hvert hjem. Du vil bli kjent med 2-3 hjemmehjelpere.

Slik søker du

Du søker om hjemmehjelp ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester-

Søknadsskjema - helse- og omsorgstjenester

Endre eller avbestille hjemmehjelp

Trenger du å endre eller avbestille hjemmehjelp kan du ta kontakt med det aktuelle bo- og velferdssenteret.

Hva koster det?

Priser finner du i vår oversikt over priser og gebyrer (praktisk bistand og opplæring).

Kontakt

Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35

 

 

Hjemmehjelp avdeling 1 Namsos bo- og velferdssenter
Mobil 90 23 14 65
Hjemmehjelp avdeling 2 Namsos bo- og velferdssenter
Mobil 95 98 81 07
Hjemmehjelp Vestre havn bo- og velferdssenter
Mobil 48 17 88 21
Hjemmehjelp Bangsund
Mobil 48 26 94 67
Hjemmehjelp Fosnes sykeheim
Mobil 41 84 39 05
Namdalseid hjemmetjeneste vakttelefon
Mobil 99 34 75 57

Adresse

Besøksadresse: 
Abel Meyers gate 10
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende mandag-fredag kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00 -14.00