Namdalseid helsetun

Sykeheimen ligger i sentrum av Namdalseid, med kort avstand til offentlige kontorer, butikk og bussholdeplass.  

Om sykeheimen

Sykeheimen har 25 plasser, alle enerom og er en del av Namdalseid helsetun hvor vi også har  

  • Legekontor  
  • Omsorgsboliger  
  • Dagsenter  
  • Kjøkken med kantine 
  • Helsestasjon 
  • Kontor for Hjemmesykepleien 
  • Kontor for rus og psykisk helsetjenester 

Oppholdstyper 

  • Langtidsopphold 
  • Korttidsopphold 
  • Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD)  

Lokalene

Sykeheimen flyttet inn i nye moderne lokaler i 2014.  Den består av 25 pasientrom, flere fellesareal og en hage med paviljong, bålpanne og sitteplasser. Sykeheimen har også sin egen huskatt, Jesper.  

Dagsenteret har nye og gode lokaler i underetasjen i helsetunet.  Der er det aktivitet fra mandag til torsdag. Vi har aktivitør og fysioterapeut tilknyttet sykehjemmet. 

Helsetunet har sitt eget kjøkken som lager mat til sykeheimen, og til de som ønsker dette i omsorgsboliger.  Kjøkkenet har kantine som er åpen hver dag fra 09.00 til 14.00. Kjøkkenet kan også levere mat på bestilling.  

Kontakt

Vakttelefon Namdalseid helsetun
Mobil 99 34 55 92
Lill Iren Kristiansen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 90 15 74 61
Dagsenter Namdalseid helsetun
Mobil 99 34 85 13

Adresse

Besøksadresse 
Namdalseid helsetun 
Mellomvegen 8 
7750 Namsdalseid 

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA