Dagtilbud

Tjenesten tildeles til innbyggere som trenger sosial omgang med andre eller har behov for aktivisering, eller har pårørende som trenger avlastning på dagtid. Du får oppfølging av fagpersonell. 

Kommunen kan gi dagtilbud ved følgende steder 

 • Namsos helsehus
 • Namsos bo- og velferdssenter
 • Namdalseid helsetun dagsenteret 
 • Fosnes sykehjem dagtilbud for personer med demens og andre 

Dagtilbud utenfor kommunale avdelinger 

 • Grande gård, Overhalla. Gir tilbud til personer med demens. Namsos kommune har 4 plasser tilgjengelig, en dag i uka.
 • Seniorhuset, Namsos. MN-vekst gir tilbud til personer med demens ved dagsenter i 1. etasje. Namsos kommune disponerer inntil 5 plasser hver dag for ukedager: mandag-onsdag og fredag.  

Slik søker du 

Bruk søknadskjema for helse og omsorgstjenester for å søke om dagtilbud 

 • Det er Brukerkontoret som behandler søknaden og fatter vedtak ut fra individuelle behov. 
 • Søknad om dagtilbud behandles fortløpende. 

Hva koster det? 

Priser finner du i vår oversikt over priser og gebyrer.

Klagemulighet

 • Du kan klage på vedtaket som gjøres på din søknad om helse- og omsorgstjenester.
 • Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt.
 • Klagen sendes til Brukerkontoret.
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig behandling.
 • Enkelte tjenester, f.eks. omsorgsbolig og trygghetsalarm er ikke lovpålagt og da skal en eventuell klage behandles i kommunens klageutvalg.

Kontakt

Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35

 

 

Adresse

Besøksadresse brukerkontor: 
Abel Meyers gate 10
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende mandag - fredag kl. 10.00–14.00.

Telefon og telefontid Brukerkontoret:
Mandag- fredag, kl. 10.00 – 14.00
Tlf. 95 98 81 35.