Omsorgsboliger og bo- og velferdssenter

Omsorgsbolig er en kommunal bolig som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. For å bli vurdert som leietaker av omsorgsbolig, må du være mottaker av kommunens helse og omsorgtjenester.  

Hva tilbyr vi? 

 • Bo- og velferdssenter er omsorgsboliger som er samlokaliserte og som har tilstedeværende bemanning hele døgnet.
 • Som leietaker mottar du tjenester ut fra en individuell behovsvurdering på lik linje med hjemmeboende.
 • Kommunen har følgende bo- og velferdssenter:
  • Bangsund
  • Namsos bo- og velferdssenter
  • Vestre Havn bo- og velferdssenter
  • Namdalseid omsorgsboliger.

Hvem kan få tilbudet? 

Personer med omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg og som tilhører disse gruppene: 

 • personer med psykisk og fysisk funksjonshemming 
 • personer med psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus  
 • eldre personer med behov for kommunens helse og omsorgstjenester  

Slik søker du 

Søknadsskjema om omsorgsbolig

Hva skjer videre? 

 • Det er Boligkontoret og Brukerkontoret i kommunen som tildeler omsorgsboliger.
 • Etter søknad og en individuell vurdering fattes det enkeltvedtak på samme måte som for innbyggere som mottar tjenester i eget hjem. 
 • Du inngår en leiekontrakt med Namsos kommune.

Hva koster det? 

Kjøp av måltider 

Ved omsorgsboliger med heldøgns bemanning kan du få kjøpe alle måltider. Bor du i annen bolig, og på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov, kan du få kjøpt middag som du bestiller ved kommunens kjøkkener. 

Opplysninger om middagsombringing.

Kontakt

Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35

 

 

Adresse

Besøksadresse: 
Abel Meyers gate 10
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende mandag-fredag kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00 -14.00