Bostøtte

Hvem kan få tilbudet? 

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 
På Husbanken sin side finner du ut om du er i målgruppen for å få bostøtte, og du kan beregne om du kan få støtte. 

Hvordan søke? 

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk. 

Vedlegg til søknaden: 

  • Husleiekontrakt, dersom du leier bolig 
  • Nedbetalingsplan på boliglånet ditt, dersom du eier bolig 
  • Dokumentasjon på eventuelle fellesutgifter, dersom du bor i borettslag, selveid bolig i sameie, aksjeleilighet eller obligasjonsleilighet 

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos Boligkontoret i kommunen. Hvis du fyller ut papirsøknad, skal den sendes til Boligkontoret 

Søknad 

Søknad om bostøtte

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden innen 20. neste måned. Utbetaling av bostøtten er den 20. hver måned. 

Hva skjer videre? 

Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned, hvis det ikke har skjedd endringer. 
Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned. 

Husk å melde fra om endringer 

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis, det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Meld endringer som kan ha betydning for endring av beregning av bostøtte på husbanken.no 

Klage 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. 
Slik klager du på et bostøttevedtak 

Kontakt

Bostøtte
Mobil 90 79 18 34

Adresse

Besøk oss:
Abel Meyers gate 10,
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende mandag-fredag kl. 10.00–14.00. 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00.