Framtidas klasserom

Digitale enheter til elever er utlevert - hvordan nærmer vi oss videre framtidas digitale klasserom?

Digitale ferdigheter består ikke bare av læringsbrett og PCer, vi må også arbeide for å tilrettelegge klasserommene for en mer variert undervisning med digitale enheter. 

Den digitale hverdagen består i dag av mange slags digitale enheter, ikke bare PC og læringsbrett. Klasserommene må ha skjermer hvor også lyd er med i formidlingen ut. I læreplanen finnes et valgfag som heter programmering, her er det meningen at elevene skal kunne lære f.eks. å programmere enkle roboter. Det vil bli jobbet kontinuerlig med å tilrettelegge for at digitale ferdigheter virkelig blir en del av de grunnleggende ferdighetene til elevene. Dette tar tid, og ting skjer fort innenfor den dette området, så vi er ikke i mål med læringsbrettene og PCene.