Skjema for ansatte - Namsos kommune

Namsos kommune

Skjema for ansatte

Skjema for ansatte

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år). PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Les mer om tjenesten.

Skjema/rapporter til ansatte

Kontakt

PPT Ekspedisjon
Telefon +47 95 99 84 76