Skjema for ansatte

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år). PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Les mer om tjenesten.

Skjema/rapporter til ansatte

Digitalt henvisningsskjema

Det er to måter å logge inn på:

  • Lag deg en bruker - brukernavn er din e-post.
  • Logg inn med ID-porten

Når du er logget inn kan du lagre skjemaet og gjøre det ferdig senere. Du finner lenke til alle dine skjema øverst til høyre når du er logget inn - "Mine skjema".

Vær tydelig på hva du ønsker hjelp til

Når du ber om hjelp fra PPT for Midtre Namdal er det viktig at du er tydelig på hva du ønsker PPT skal bidra med. Gi en god beskrivelse av hva som er utfordringen og beskriv gjerne hvordan vi kan bidra med hjelp.

Henvise til logoped?

Du skal bruke samme skjema når du henviser til logoped.

PP-tjenesten barn, unge og voksne – henvisning

Kontakt

PPT Ekspedisjon
Telefon 95 99 84 76