Slik søker du barnehageplass

Du søker om barnehageplass via kommunens elektroniske søknadsskjema. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder om du søker for første gang, søker endring av plasstype eller søker overføring til annen barnehage.

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket i august er 1. mars.

Logg inn i Visma Flyt Barnehage for å søke barnehageplass

Søknadsfrist

  • Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket  
  • Bruk annen nettleser enn Explorer.
  • Husk å ha MinID eller BankID klar før du søker
  • Du vil få en bekreftelse på e-post når søknaden din er mottatt.

Rett til plass

  • Alle som er bosatt i kommunen og har søkt innen fristen 1. mars, har rett til plass fra medio august dersom barnet har fylt 1 år innen utgangen av august. 
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett på barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år hvis det er søkt om plass innen søknadsfrist til hovedopptaket.

Tilbud om plass 

  • Vi sender ut tilbud om barnehageplass via digital post. Dersom du ikke har digital postkasse vil du få brevet pr. post. 
  • Frist for å svare er 10 dager. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. Svarer du ikke innen fristen kan du miste du plassen.

Hvis ditt barn har plass fra før, må du si opp plassen som ikke skal brukes når ny plass er tildelt. Det gjør du også i barnehageportalen.

Mer informasjon om opptak og frister for barnehageplass

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Namsos kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §18 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.

Endre eller si opp plass

Dersom du har barnehageplass til ditt barn, men ønsker å søke om endringer eller si opp plassen kan du gjøre dette på barnehageportalen.

Logg inn i Visma Flyt Barnehage for å endre eller si opp barnehageplass

Private og kommunale barnehager i Namsos kommune

Vil du vite mer om de ulike barnehagene i kommunen? Vi har laget en oversikt over alle barnehager med lenker til barnehagenes nettsider.

Ønsker du å søke plass i den nye barnehagen i Kleppen / på Høknes? Da søker du enten på Fossbrenna eller Kleppen barnehage. Disse barnehagene flytter inn i den nye barnehagen i september/oktober 2024.

Oversikt med lenker til barnehagenes nettsider

Kontakt

Liv Damås
Rådgiver barnehagemyndighet
E-post
Mobil 92 25 93 24

Adresse

Namdalshagen
Søren R. Thornæs veg 10,
7800 Namsos

 

Kart