Solvang barnehage

Solvang barnehage er en kommunal barnehage i sentrum av Namsos. Nærmeste nabo er Nord Universitet.

Velkommen til oss!

Vi er en basebarnehage med to avdelinger, med til sammen 72 barnehageplasser. Alders-sammensetningen på den enkelte base vil variere noe fra år til år. 

Fokusområdet – visjon

Visjon: Trygghet for alle – «vi sjer dæ»

Vårt fokus er å være oppmerksom på barnas lek, oppfordre til felles lek og aktiviteter. Vi vil skape felles opplevelser og hjelpe barn til å skape relasjoner til hverandre.

 

Fire barn som sitter på gulvet og leker med lego. - Klikk for stort bilde

 

Barnehender som har funnet  en mark i skogen. - Klikk for stort bilde

 

I barnehagens inneareal er det flere rom med ulike tema som gir muligheter for allsidig lek og utvikling. Vi har fellesrom, baserom, mindre leke-/verksted-/formingsrom, gymsal, kjøkken, sanserom, ute-inne-rom.

Ute har vi et stort lekeområde som gir barna muligheter til utforskende og kreativ utelek!

Tema for barnehageåret 2023-2024 er Kropp, bevegelse, mat og helse - med fokus på skaperglede og engasjerte voksne. ​​​​​

Kontakt

Solvang Barnehage
Mobil 47 64 39 39
Småbarnsavdeling 1–3 år, Sol 1
Mobil 48 04 51 42
Småbarnsavdeling 1–3 år, Sol 2
Mobil 91 91 78 91
Småbarnsavdeling 1–3 år, Sol 3
Mobil 47 66 01 06
Storbarnsavdeling Sol 4, 3–6 år
Mobil 95 85 81 86
Storbarnsavdeling Sol 5, 3–6 år
Mobil 47 64 39 39
Skolestartergruppen
Mobil 90 66 85 38
Ann Monica Aasbø
Styrer
E-post
Mobil 90 24 36 22

Adresse

Besøksadresse:
Finn Christiansens veg 8
7800 Namsos

Postadresse:
Stavarvegen 2
7856 JØA

Kart