Vårpuss i Namsos

Mens sola skinner i det ene øyeblikket, og snøen laver ned i det neste, gjøres Namsos sentrum fin for sommeren. Oransjekledde kommuneansatte, gårdeiere og innbyggere har alle startet med vårpussen etter vinteren.

­Namsos kommune har som mål at sentrum av Namsos skal være festkledd til 17. mai.

– Det finnes ikke noe «likar» enn blomster og en velstelt plen! Jeg stortrives med å jobbe med dette om sommeren. Men det er klart, du må ha litt interesse for at det skal se fint ut. Og området ved Bastionen blir veldig fint om sommeren. Det er artig når folk stopper opp og tar bilder av blomstene. Og det går greit å jobbe med vårpussen selv når det snør, vi har da klær, forteller Roger Nilsen, fagarbeider i parkvesenet i Namsos kommune.

Og det er bra, for været i Namsos er mildt sagt varierende for tida.

 

Mann heiser rot over på lastebil.  - Klikk for stort bildeFagarbeider Roger Nilsen liker blomster og velstelte plener. Da må en og annen gammel busk bort. Ole Morten Melgård

 

 

Blomster ved Bastionen

– Vi var så vidt i gang med vårpussen av sentrum før påske, men så kom det jo mer snø. Men rett etter påska startet vi opp igjen, forteller avdelingsleder for driftsavdelinga i Hestmarka, Dagfinn Wagnild. Wagnild ser ut over nyrakede plener og ryddede blomsterbed ved landemerket Bastionen i Namsos.

Flere oransjekledde kommuneansatte er å se ved Bastionen denne dagen, og alle er like engasjerte i vårrengjøringa av byen.

– Her ved Bastionen tiner alltid snøen fort, skyter Tor Jørgen Olsen inn, formann i parkvesenet. Olsen, kanskje bedre kjent som bygartneren, legger til at de faktisk begynte å rake ved Bastionen allerede i januar, da det var bare plener.

Det er tydelig at gjengen gleder seg til å få området ved Bastionen grønt, pent og blomsterpyntet.

 

Kommunalt ansatte står i trapp ved Bastionen i Namsos. - Klikk for stort bildeNamsos kommune er i gang med vårpussen av Namsos sentrum. Ved Bastionen treffer vi (fra venstre) Dagfinn Wagnild, Kristin Øye, Torbjørn Hermanstad, Roger Nilsen og Tor Jørgen Olsen. Ole Morten Melgård

 

 

Samarbeid om sentrum

– Hver vår koster vi opp og kjører vekk mange, mange kubikkmeter sand fra byens gater, gangveier og fortau. Dette er viktig for å begrense mengden støv i lufta, men også for å gjøre det tryggere å ferdes, særlig for syklister og de som bruker rullator, sier Dagfinn Wagnild.

Sanda som kostes opp blir lagt i midlertidige deponier rundt omkring, og blir deretter lastet opp og kjørt på lager. Sanda blir etter hvert brukt som fyllmasse.

Vårpussen av sentrum er ellers et samarbeid mellom flere gode krefter, forteller Wagnild videre.

Namsos kommune koster i hovedsak hovedveger og gangveger. Mye av kostinga foregår på natt. Parkerte biler kan være ei utfordring, men der disse har stått blir det forsøkt kostet på dagtid dagen etter.

Gårdeierne i sentrum har ansvaret for å koste fortauene utenfor egen eiendom.

– Vi ønsker gjerne at huseiere bidrar med renhold av grøfter mellom veg og egen eiendom. Hvis sluker i grøfter og veger holdes fri for sand og lauv så sikres åpne vannveger og man unngår lettere oversvømmelser, oppfordrer avdelingsleder Dagfinn Wagnild.

Takk til velforeningene

Wagnild trekker fram viktigheten av det arbeidet mange velforeninger gjør i egne boligfelt, med rydding og kosting nå som våren er her.

– Et eksempel er Lavika velforening. De gjør en viktig frivillig innsats i Vikaparken, selv om kommunen nå formelt har overtatt vedlikeholdsansvaret for parken. Velforeninga og beboerne har mye av æren for at det er så fint og ordentlig der, skryter avdelingsleder Dagfinn Wagnild.

Plener, parker og pynt

Bastionen er langt fra det eneste stedet i Namsos som skal pyntes før sommeren.

Rundt om i sentrum blir nå kommunale plener og parker raket og stelt, trær beskåret, gamle planter fjernet og blomsterbed gjort klare for nye fargerike vekster.

På Festplassen er arbeidslaget i gang med planting i urner og kasser. Men hoveddelen av plantinga gjøres først fra midten av juni for å spille på lag med det namdalske klimaet.

Fjorårssommeren kommer ellers til nytte også i år. Lauvet som rakes opp fra plenene blir brukt til kompostering, mens kvister og greiner blir frest opp og brukt som dekke.

 

Mann og kvinne graver opp rot etter rot og heiser over i lastebil. - Klikk for stort bildeVårpussen av Namsos sentrum er i full gang. Ved Bastionen fjernes gamle busker for å gi bedre plass til blomster. Kommunegartner Heidi Kristensen husker godt at hun var med og plantet dem for rundt 25 år siden. Nå er de blitt for store. Fagarbeider Roger Nilsen heiser rot etter rot over på lastebilen. Ole Morten Melgård

   

 

Villfylling og villfyring

Formannen i parkvesenet har en klar henstilling til de som nå skal friske opp egne eiendommer etter vinterdvalen.

– Private hageeiere skal levere hageavfallet sitt på godkjente mottak, det vil for folk i Namsos by si mottaket på Sandmoen. Hageavfallet skal ikke tømmes i bekker og daler. Husk at det faktisk er forbudt å tømme hageavfall på andres eiendom, også på kommunens eiendommer, minner Tor Jørgen Olsen om.

Den mangeårige bygartneren forklarer at villfyllinger blant annet fører til spredning av uønskede arter, noe som er et stort problem i norsk fauna. Ved mye regn kan også hageavfall fra villfyllinger tette til viktige vannveier for overvann, og sluker kan gå tett. Resultatet kan bli lokale oversvømmelser.

Og nei – det er ikke en god idé å sette fyr på hageavfallet ditt.

I Norge gjelder det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne bål i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Oversikt over hvor du kan levere hageavfall

Hageavfall og svartelistede planter

Bålforbud fra 15. april