Trøndelag fylkeskommunes priser

Kjenner du noen som fortjener en pris?

Trøndelag fylkeskommune deler ut flere priser.

  • Fylkeskulturprisen – for fremragende kulturell innsats
  • Tilgjengelighetsprisen for god universell utforming
  • Inkluderingsprisen for fremragende innsats for inkludering
  • Frivillighetsprisen for å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket

I år har alle disse prisene nominasjonsfrist 15. oktober. Fylkeskommunen oppfordrer alle i Trøndelag til å nominere sine kandidater til alle prisene.

På fylkeskommunen sine sider finner du mer info om prisene, og mulighet til å sende inn dine forslag.